Återtagande, Helena Adolfsson

Återtagande
Olja på duk, 45x37 cm, 2012

©Helena Adolfsson