Återtagande, Helena Adolfsson

Återtagande


Olja på duk, 45x37 cm

2012

©Helena Adolfsson