Förfallotid, Helena Adolfsson

Förfallotid


Olja på duk, 75x60 cm

2010

©Helena Adolfsson