Förfallotid, Helena Adolfsson

Förfallotid
Olja på duk, 125x115 cm, 2012

©Helena Adolfsson