Nedanför Nammatj, Helena Adolfsson

Nedanför Nammatj
Olja på duk, 75x55 cm, 2012

©Helena Adolfsson