Övergång, Helena Adolfsson

Övergång
Olja på duk, 50x35 cm, 2012

©Helena Adolfsson