Vårkväll, Helena Adolfsson

Vårkväll
Olja på pannå, 120x142 cm, 2010

©Helena Adolfsson