Vinterdag, Helena Adolfsson

Vinterdag
Akryl på duk, 20x23 cm, 2010

©Helena Adolfsson